Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Czytelni

REGULAMIN CZYTELNI

I Prawo korzystania z czytelni

1.       Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2.       W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz picia i jedzenia.

3.       Korzystający z czytelni obowiązany jest wpisać do „zeszytu obecności” swoje imię i nazwisko.

II Korzystanie ze zbiorów

1.       W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów wypożyczalni oraz fonoteki.

2.        Z księgozbioru podręcznego i czasopism może czytelnik korzystać tylko na miejscu, nie można wynosić ich poza czytelnię.

3.       Czytelnik może samodzielnie brać czasopisma z półek. Inne zbiory po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

4.       Czasopisma odnosi się na miejsce i układa według kolejności numerów.

5.       Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić bibliotekarzowi czytane książki.

6.       W czytelni można korzystać z Internetu i programów graficznych, jako pomocy w uzupełnianiu i poszerzaniu wiedzy szkolnej oraz szybkiemu docieraniu do informacji.

7.       Każdorazowo należy uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z komputera.

8.       W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©