Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

NARODOWE CZYTANIE 09.2018

NARODOWE CZYTANIE W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II st. nr 3 im. G. BACEWICZ W WARSZAWIE

 

Tradycją naszej szkoły stało się już wrześniowe Narodowe Czytanie. Włączamy się w tę ogólnopolską akcję, której patronuje corocznie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zawsze w pierwszych dniach września. Tak zaczęliśmy również i ten rok szkolny.

12 września 2018  w sali koncertowej zebrali się uczniowie szkoły II stopnia wraz z nauczycielami. Do tego audytorium dołączyły też klasa VI i VIII.  Lekturą tegorocznej edycji było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Ta powieść miała przybliżyć nas do doświadczeń sprzed wieku, do czasów kształtowania się polskiej państwowości po latach zaborów. Bo dodać należy, że Narodowe Czytanie w 2018 roku miało, oprócz swojego pierwotnego celu, którym jest promocja czytelnictwa i literatury polskiej, również inny wymiar. Stało się formą uczczenia jubileuszu 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie angażuje się co roku w organizację tego przedsięwzięcia. W roli lektorów wystąpili uczniowie klasy II i III liceum. Od początku naszą akcję wspiera też p. Dyrektor Dorota Popławska, która zawsze zajmuje miejsce wśród czytających. Do  lektorów dołączyli również p. Agnieszka Osakowicz i absolwent szkoły – Adam Kircun, który,  czytając z nami fragmenty „Przedwiośnia”,  symbolicznie przekazał tę lektorską misję młodszym koleżankom i kolegom. Uczniowie w skupieniu słuchali niełatwego w odbiorze tekstu. Po dramatycznych i pełnych goryczy  słowach Cezarego Baryki „Gdzież są twoje szklane domy?” zabrzmiała  Etiuda E-dur Fryderyka Chopina, którą wykonał Eryk Ploplis – Olczak z klasy II liceum.   

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie, a szczególnie dziękujemy uważnemu audytorium. Przecież wspólnie tworzymy tę ogólnopolską akcję. Do zobaczenia za rok!

                                                                                                             

Organizatorzy  

 

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©