Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

KALENDARIUM

20/11/2018 - 11:59
Rada pedagogiczna 11.2018 Więcej
14/11/2018 - 10:00
Przetarg 2018 Więcej
24/09/2018 - 20:00 to 26/10/2018 - 17:15
Konkurs kompozytorski 2018 Więcej

Ogłoszenie o przetargu 10.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH WYBRANYCH POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE I I PIĘTRZE BUDYNKU

ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 3 IM. GRAŻYNY BACEWICZ W WARSZAWIE

 

a)      ogłoszenie o zamówieniu,

b)      specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c)      załącznik nr 1 do siwz,

d)     specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

e)      dokumentacja techniczna,

f)       kosztorys nakładczy,

g)      załącznik nr 5 do siwz.

 

a)      pismo z dnia 06.11.2017 roku - wyjaśnienie zapisów siwz,

b)      przedmiar - po modyfikacji.

 

a)  Informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert

 

a)  Ogłoszenie o wyniku postępowania

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©