Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

PROF. DANIELA DE CLERCKA W ZPOSM 2018

PROF. DANIELA DE CLERCKA W ZPSM im. G. Bacewicz w Warszawie
 
W dniu 14 lutego 2018 roku gościem naszej Szkoły był prof. Daniel De Clerck z Brukseli,
pianista i autor książki o chopinowskiej metodzie gry na fortepianie pt. „Chopin remembered.
Buliding blocks for a natural technique“. Profesor rozpoczął swoją wizytę od
wygłoszenia dla społeczności szkolnej wykładu dotyczącego technik pianistycznych
opartych o metody stosowane przez samego Chopina, a następnie przeprowadził
mistrzowski kurs pianistyczny z wybranymi uczniami klas fortepianu. Odbyło się także
spotkanie z nauczycielami fortepianu, gdzie Profesor odpowiadał na pytania i wymieniał
doświadczenia z pedagogami.
W późniejszej rozmowie Profesor wyraził olbrzymi entuzjazm z powodu wizyty i zajęć z
uczniami w naszej Szkole. Był również pod wrażeniem wysokiego poziomu pianistycznego
młodych adeptów i wyraził nadzieję na ponowne spotkanie z Dyrekcją, Pedagogami i
Uczniami ZPSM im. G. Bacewicz w Warszawie.
 
 
ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©