Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Przetarg 2018

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa fortepianu koncertowego dla ZPOSM I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie

Nr sprawy: 2/2018

Kolejność dokumentów:

a)      ogłoszenie o zamówieniu

b)      specyfikacja istotnych warunków zamówienia

c)      załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

d)     załącznik nr 2 - wzór umowy

e)     załącznik nr 3 – wzór umowy powierzenia

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©