Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Przydział sal na rozpoczęcie roku 2019/20

PRZYDZIAŁ SAL

NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20

18 WRZEŚNIA 2019 - ŚRODA

Klasa 1a i 1b – godz. 9.00 – stołówka szkolna – spotkanie

z Dyrekcją szkoły a następnie spotkanie z wychowawczyniami.

Klasa 1a - stołówka

Klasa 1b - świetlica

 

Klasy 2-3 OSM I st. – godz. 10.00 – spotkania

z wychowawczyniami w klasach.

Klasa 2a – s. 20

Klasa 2b – s. 23

Klasa 3a – s. 24

Klasa 3b – s. 25

 

Klasy 4-8 OSM I st. i wszystkie klasy OSM II st. mają lekcje zgodnie z planem. Jedynie jeśli lekcje w-f przypadają na pierwszej lub na ostatniej lekcji zajęcia w-f są wówczas odwołane.

 

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©