Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Rada Rodziców 2017/18

Skład Zarządu Rady Rodziców  w roku szkolnym 2017/2018 :

 

  • Alicja Kurcińska III a, VII b                                 Przewodnicząca
  • Przemysław Chudkiewicz III b, IV b                  Z-ca przewodniczącego
  • Izabela Uhrynowska - Tyszkiewicz II L             Sekretarz
  • Agnieszka Szefer II b                                         Skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej  w roku szkolnym 2017/18

 

  • Monika Gontarewicz IIa                                     Przewodnicząca
  • Ewa Flader VI a VIIa 
  • Radosław Konarski IIIb                   

 

kontakt : rada.rodzicow@bacewicz.edu.pl

PKO BP :10 1020 1185 0000 4902 0011 4306

(sugerowane kwoty wpłat: 40 zł/mies. za pierwsze dziecko, 20 zł/mies. za kolejne)

 

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©