Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Rekrutacja II ST

Rekrutacja do klasy I OSM II st.

 

Wyniki rekrutacji do OSM II st.

 

Deklaracja

 

 

 

 

 

Dyrekcja ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie mając na uwadze zaistniałą sytuację (zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2) uprzejmie informuje, że:

 1. Rekrutacja do I klasy OSM II st. na rok szkolny 2020/21 odbędzie się w terminie, o którym odpowiednio wcześniej Państwa poinformujemy.
 2. Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek  wraz z kryteriami oraz klauzulą RODO. Dokumenty te wydaje szkoła lub są do pobrania ze strony internetowej ( poniżej )
 2. Trzy / 3 / podpisane na odwrocie fotografie
 3. Oceny za I półrocze z kl. VI (szkoły ogólnokształcącej i muzycznej)
 4. Zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do kl.VI.
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej.

W przypadku instrumentów dętych zaświadczenie od lekarza pulmonologa.

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia (może być xero)
 2. Krótki życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami (nieobligatoryjne)
 3. Jeśli kandydat/kandydatka nie uczęszczała do szkoły muzycznej, podczas egzaminu wstępnego powinien/powinna wykazać się umiejętnościami gry na instrumencie oraz wiedzą teorii muzyki z zakresu szkoły muzycznej I st.
 1. Dokumenty kandydatów w formie elektronicznej, prosimy przesyłać jako skany,  w formacie pdf na adres mailowy szkoły: sekretariat@bacewicz.edu.pl

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły w formie papierowej. O terminie możliwości dostarczenia , poinformujemy na stronie internetowej szkoły

( www.bacewicz.edu.pl )

 1. Przypominamy o dokładnym wypełnieniu wniosku rekrutacyjnego tzn.: podanie adresów mailowych i numerów telefonów we wniosku, co znacznie ułatwi  kontakt szkoły

z Państwem, w sprawach związanych z rekrutacją.

 1. Wszelkich informacji na ten temat udziela sekretariat szkoły pod adresem: sekretariat@bacewicz.edu.pl . Dodatkowo na stronie szkoły jest zamieszczony informator z wymaganiami: (http://www.bacewicz.edu.pl/?q=content/rekrutacja-ii-st)
 2. W obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie wykluczamy ewentualnej zmiany terminów, zasad i formy egzaminów.  Prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja do pozostałych klas OSM I i II st.

 (poza klasą I OSM Ist.)

Rekrutacja odbędzie się w tym samym terminie, co egzaminy wstępne do klasy I OSM II st.

Prosimy o składanie dokumentów zgodnie z powyższym wzorem odpowiednio do klasy, do której aplikuje Kandydat/Kandydatka

Uwaga: Do klasy śpiewu można aplikować po ukończeniu II klasy szk. II st. (odpowiednio po VIII klasie szkoły podstawowej). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki śpiewu od lekarza foniatry. 

Do pobrania :

 

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©