Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Zbiory

 

Biblioteka szkolna gromadzi materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania , niezbędne do realizacji programów nauczania, wypełniania zadań określonych w planie rozwoju szkoły i wynikających z profilu szkoły, wspierające rozwój zainteresowań uczniów. Są to: 

Ø  wydawnictwa informacyjne: słowniki, encyklopedie, leksykony, atlasy

Ø   literatura piękna, lektury szkolne w ilości uzależnionej od potrzeb

Ø  nuty

Ø  podręczniki i programy nauczania

Ø  literatura pedagogiczna dla nauczycieli

Ø  literatura popularnonaukowa i naukowa

Ø  czasopisma dla uczniów i nauczycieli

Ø  dokumenty dźwiękowe i elektroniczne

Ø  wydawnictwa wewnętrzne (opracowania nauczycieli i uczniów)

Ø  dokumenty życia szkoły: statut, kroniki szkolne

W roku szkolnym 2016/2017 zbiory biblioteki to ok. 20000 egz. książek i około 4000 nut.

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©