Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Zbiory

Zbiory

 Biblioteka szkolna gromadzi materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania , niezbędne do realizacji programów nauczania, wypełniania zadań określonych w planie rozwoju szkoły i wynikających z profilu szkoły, wspierające rozwój zainteresowań uczniów. Są to: 

  • wydawnictwa informacyjne: słowniki, encyklopedie, leksykony, atlasy
  • literatura piękna, lektury szkolne w ilości uzależnionej od potrzeb
  • nuty
  • podręczniki i programy nauczania
  • literatura pedagogiczna dla nauczycieli
  • literatura popularnonaukowa i naukowa
  • czasopisma dla uczniów i nauczycieli
  • dokumenty dźwiękowe i elektroniczne
  • wydawnictwa wewnętrzne (opracowania nauczycieli i uczniów)
  • dokumenty życia szkoły: statut, kroniki szkolne

W roku szkolnym 2019/2020 zbiory biblioteki to: 13385 egz. książek, 4697 nut, 381 płyt CD oraz 108 kaset Video.

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©