Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Starsze Wydarzenia

07/03/2018 - 08:00
KONKURS : NAJŁADNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA W JĘZYKU ANGIELSKIM

KONKURS

 

NAJŁADNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zapraszamy uczniów klas I – VI do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę wielkanocną w języku angielskim.

Konkurs odbywa się w dwóch przedziałach wiekowych:

 - klasy I-III

- klasy IV-VI

Podstawowym warunkiem przyjęcia kartki na konkurs jest zamieszczenie w niej przez autora krótkich życzeń wielkanocnych w j. angielskim.

Wykonawcy będą oceniani według następujących kryteriów:

- stopień trudności techniki;

- staranność wykonania;

-poprawność językowa życzeń;

-ogólne wrażenie artystyczne;

-samodzielność.

Regulamin:

1. Technika wykonania prac dowolna;

2. Zamieszczenie krótkiego życzenia wielkanocnego w j. angielskim;

3. Maksymalny rozmiar – format A 4;

4. Podanie imienia, nazwiska i klasy uczestnika na odwrocie kartki;

5. Termin oddania – do 23 marca 2018 r. (piątek);

6. Rozstrzygnięcie konkursu – 27 marca 2018 r. (wtorek);

7. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną kartkę;

8. Prace ocenia powołana w tym celu komisja.

 

Organizatorzy

 

05/03/2018 - 08:30
Rekolekcje 2018

01/02/2018 - 17:15
Przedszkole muzyczna 2018

16/02/2018 - 18:00
Zoltan Kiss – warsztaty metodyczne 16-17.02.2018

Do pobrania :

REGULAMIN

HARMONOGRAM

Karta zgłoszenia - uczestnik bierny

Karta zgłoszenia - uczestnik czynny

 

Informujemy, że każdy uczestnik

(bierny i czynny)

otrzyma zaświadczenie o udziale w warsztatach.

26/01/2018 - 17:15
Opłaty za obiady 02.2018

22/01/2018 - 16:30 to 26/01/2018 - 16:30
Informacja o remontach w szkole 2017

Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie informuje, że w 2017 roku realizował zadanie pn. „Kontynuacja prac remontowo-modernizacyjnych w budynku ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków MKiDN w wysokości 250.000,00 zł.

Głównym celem zadania było stworzenie jak najlepszych warunków pracy w budynku szkoły, w  tym zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu i dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Celem też było wypełnienie zaleceń PPIS oraz obniżenie kosztów utrzymania obiektu. Odrestaurowano sale dydaktyczne na III piętrze: restauracja ścian, sufitów, wymieniono podłogi. Wymieniono drzwi na dźwiękochłonne oraz drugą parę drzwi w  wybranych salach, w wybranych salach założono panele dźwiękochłonne. Prace wykonywano pod nadzorem inspektora nadzoru. Dzięki tym pracom całe III piętro szkoły (z wyłączeniem korytarza - w perspektywie termomodernizacji) jest nowoczesne i eleganckie.

Strony

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©