Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

KALENDARIUM

Starsze Wydarzenia

28/06/2013 - 08:00 to 12:00
Zakończenie roku 2012/2013

Lista
27/05/2013 - 16:18
LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO I KLASY SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA NA ROK SZKOLNY 20013/2014

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO I KLASY SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA NA ROK SZKOLNY 20013/2014 w dziale "Aktualności"

17/05/2013 - 07:58
Lista zdających egzaminy wstępne do szkoły II stopnia

Lista zdających egzaminy wstępne do szkoły II stopnia - w dziale Aktualności !!!

01/05/2013 - 13:20 to 31/05/2013 - 13:20
Informacje dotyczące przetargu w dziale "Aktualności"

Informacje dotyczące przetargu w dziale "Aktualności"

04/05/2013 - 14:39
UWAGA 04.05.2013

W dniu 04.05.2013 szkoła czynna w godzinach 8:14

29/04/2013 - 17:00
„Dzień otwarty” GODZ. 17.00 24.04.2013

„Dzień otwarty” 29.04.2013 GODZ. 17.00„Dzień otwarty” 24.04.2013 GODZ. 17.00

„Dzień otwarty” 24.04.2013 GODZ. 17.00

11/05/2013 - 18:00
Koncert doroczny
Koncert doroczny 2013


Koncert doroczny 2013
30/03/2013 - 12:48
Warsztaty kontrabasowe

SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW KONTRABASOWYCH
WARSZAWA 16.03.2013r
Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st nr. 3 im. G. Bacewicz
TEMATY:
-Najnowsze trendy w interpretacji dzieł światowej literatury kontrabasowej.
-Przygotowanie i sposoby nauki partii orkiestrowych na wybranych przykładach, nauka czytania a'vista.
WYKŁADOWCY:
mgr Krzysztof Korzeń
wyk. Ryszard Wolicki
CZAS TRWANIA:
godz. 10:00 – 17:30
Zajęcia odbyły się w wyznaczonym czasie i terminie. Wykładowcy wykazali się kunsztem artystycznym, pedagogicznym, dydaktycznym i praktycznym. Każdy z poruszanych przez uczestników kursu problemów został przez nich rozwiązany. Warsztaty toczyły się dwutorowo. Możliwość swobodnego przemieszczania się między salami, w których odbywały się lekcje i wykłady spowodowała, że każdy z uczestników, jak również dodatkowo przybyłych gości (studenci UMCF) znalazł interesujący temat. Muszę stwierdzić, że ilość osób w czasie trwania kursu wzrastała z każdą godziną. Nawet w czasie trwania lekcji, wykładowcy znajdowali czas na krótkie konsultacje z uczestniczącymi w warsztatach pedagogami.
Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła wystawa instrumentów i akcesoriów dla instrumentów smyczkowych. Każdy kto miał ochotę mógł wypróbować lutnicze kontrabasy. Również uczniowie jak również nauczyciele naszej szkoły nie uczestniczący w kursie, a mający tego dnia zajęcia, z zaciekawieniem oglądali wystawione instrumenty i akcesoria.
Na koniec, uświetnił nasze spotkanie półrecital w wykonaniu dr hab. Adama Bogackiego (UMCF) i towarzyszącej mu przy fortepianie Kariny Górki, obecnie studentki V-tego roku UMCF i absolwentki naszej szkoły.
Po zakończeniu lekcji, jeszcze przez długi czas trwały konsultacje i rozmowy indywidualne.

13/03/2013 - 09:20
BADANIE PRZYDATNOŚCI DZIECKA 18.03.2013

BADANIE PRZYDATNOŚCI DZIECKA DO KSZTAŁCENIA W POSM I ST. NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Szczegóły w dziale "Aktualności"

Strony

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©