Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

KALENDARIUM

Starsze Wydarzenia

23/10/2019 - 19:07
Remont - Informacja 10.2019

24/09/2019 - 17:24
List do rodziców 09.2019

23/09/2019 - 18:00
Obiady 09.2019

18/09/2019 - 09:00
Przydział sal na rozpoczęcie roku 2019/20

PRZYDZIAŁ SAL

NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20

18 WRZEŚNIA 2019 - ŚRODA

Klasa 1a i 1b – godz. 9.00 – stołówka szkolna – spotkanie

z Dyrekcją szkoły a następnie spotkanie z wychowawczyniami.

Klasa 1a - stołówka

Klasa 1b - świetlica

 

Klasy 2-3 OSM I st. – godz. 10.00 – spotkania

z wychowawczyniami w klasach.

Klasa 2a – s. 20

Klasa 2b – s. 23

Klasa 3a – s. 24

Klasa 3b – s. 25

 

Klasy 4-8 OSM I st. i wszystkie klasy OSM II st. mają lekcje zgodnie z planem. Jedynie jeśli lekcje w-f przypadają na pierwszej lub na ostatniej lekcji zajęcia w-f są wówczas odwołane.

 

18/09/2019 - 08:00
WAŻNE !!!

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Uprzejmie informuję, że za zgodą Dyrektora CEA - Pana dr Zdzisława  Bujanowskiego i w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rodziców -rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 zostało przesunięte z dnia 16.09 na dzień 18.09.2019 r. Przyczyną tej decyzji  jest niedostateczne przygotowanie wnętrza budynku szkoły na przyjęcie uczniów po pierwszym etapie termomodernizacji. Te dodatkowe dni pozwolą  na oddanie przez wykonawcę większości sal lekcyjnych oraz odpowiednie przygotowanie szkoły.

Pierwszy dzień zajęć zostanie odpracowany w  dniu 14.X (poniedziałek), a drugi w  terminie ustalonym

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Dalsze prace remontowe, w trakcie roku szkolnego, obejmą sale: koncertową  i gimnastyczną wraz z zapleczami, bibliotekę, salę perkusyjną, węzeł cieplny  i piwnice oraz prace na elewacjach wraz z wymianą okien i na dachach Szkoły. Dodatkowo zostanie przeprowadzony 1 etap modernizacji parkingu przy szkole.

Uprzejmie informuję wszystkich użytkowników prywatnych samochodów, że parking przed szkołą, jak również podjazd pod szkołę będą niedostępne, aż do zakończenia wszystkich prac.  Planowany przez inwestora  termin zakończenia termomodernizacji  wypada 31.12.2019 r..

Rozumiejąc trudności organizacyjne związane z opóźnieniem rozpoczęcia roku szkolnego, jakie mogą mieć Rodzice młodszych uczniów, Szkoła zorganizuje w dniach 16-17.09 zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 7.30-17.00. Prosimy o zgłaszanie dzieci drogą mailową: sekretariat@bacewicz.edu.pl do 13.IX. do godz. 13.00

W środę 18.09.2019r. uczniowie przychodzą do szkoły na spotkanie z Wychowawcami zgodnie

z następującym harmonogramem:

Klasy 1 OSM I st. – godz.9.00( nie ma zajęć w tym dniu)

Klasy 2 i 3 OSM I st. – godzina 10.00 ( nie ma zajęć w tym dniu)

Pozostałe klasy 4-8 OSM I st. oraz wszyscy uczniowie OSM II st.  przychodzą na zajęcia w tym dniu zgodnie z planem lekcji (jeżeli lekcje w-f są na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcje są one wówczas odwołane)

LINK DO PLANU LEKCJIhttps://bacewicz.edupage.org

Informacje o spotkaniach z nauczycielami przedmiotu głównego będą wywieszane na tablicy przy sekretariacie(I piętro) lub ustalane będą bezpośrednio z uczniami.

Obiady dla uczniów wydawane będą od dnia 23.09.2019r. .

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość, jednak projekt Termomodernizacji, którego beneficjentem jest nasza Szkoła,  pozwoli po jego zakończeniu na korzystanie z nowoczesnych udogodnień technicznych oraz „odmłodzi” wygląd naszej szkoły na wiele lat.

Dyrekcja ZPOSM I i II st. nr 3 im. G.Bacewicz w Warszawie

12/09/2019 - 11:00
Rada Pedagogiczna 2019/20

16/09/2019 - 09:00
Rozpoczęcie roku 2019/2020

02/07/2019 - 09:00
Remont 07.2019

Strony

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©