Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Chór

Notatka o Chórze Dziecięcym Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie.

 

     Chór Dziecięcy ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie pracuje pod opieką Wandy Tchórzewskiej-Kapały. W każdym roku szkolnym śpiewa w nim około 80 uczniów z klas IV-VI szkoły I stopnia. Dzieci wykonują różnorodną literaturę chóralną kompozytorów polskich i obcych narodowości. Niewątpliwym osiągnięciem młodych chórzystów jest realizacja prawykonań, do których należą: Andrzeja Borzyma Suita dla niegrzecznych dzieci oraz Przypadki chodzą po zwierzętach, Stanisława Moryto Ave Maria oraz Michała Sławeckiego Ave Maria.

Zespół ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia: Nagroda Grand Prix przyznana w IV Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Regionu Warszawskiego w Ciechanowie (2000), wielokrotnie przyznawane Nagrody Starosty Powiatu Ciechanowskiego w Festiwalach Chórów Szkół Muzycznych Regionu Warszawskiego (1999,2001,2003,2004), II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 33 (2002), Nagroda Forum Muzycznego Sine Nomine przyznana w XI Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Warszawskiego w Ciechanowie (2007), Srebrny Dyplom przyznany w II Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia Warszawska Wiosna Chóralna (2011), Złoty Dyplom przyznany dwukrotnie w II i IV Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego (2012, 2016).

Z okazji 35-lecia istnienia szkoły im. G. Bacewicz zastała nagrana płyta CD Klasyka z tornistra, na której chór zarejestrował dwa cykle utworów: M. Małeckiego Małe Cztery Pory Roku oraz B. Brittena Missa Brevis in D.

 

W ramach międzynarodowego projektu - III Letniego Festiwalu Operowego organizowanego przez Agencję Artystyczną Pro Musica w dniu 15 lipca 2016 zespół wziął udział w realizacji wielkiego przedsięwzięcia. Był  nim udział w realizacji spektaklu opery Carmen G. Bizeta, który odbył się w Amfiteatrze Parku Sowińskiego na warszawskiej Woli.

Notatka o Chórze Młodzieżowym Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie.

 

Chór młodzieżowy Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, powstał we wrześniu 2002 roku. Dyrygentką zespołu, od momentu jego powstania, aż do chwili obecnej jest prof. dr hab. Wanda Tchórzewska – Kapała. Młodzi muzycy mają w swoim dorobku artystycznym liczne osiągnięcia, do których z pewnością należy zaliczyć prawykonania. Należą do nich: S. Moryty Missa solemnis Hommage á Josquin Desprez (2004), M. Sawy Magnificat (2004), S. Hippe Stabat Mater (2009), M. Pokrzywińskiej Życie Nasze (2012).

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania koncertując z powodzeniem zarówno na terenie Polski, jak i w licznych krajach Europy - Niemcy, Belgia, Węgry. W wyniku występów konkursowych i festiwalowych otrzymują nagrody i wyróżnienia – do najważniejszych należy zaliczyć: Nagrodę Grand Prix i Puchar Rektora AMFC w Warszawie (2006) - przyznaną w X Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Warszawskiego oraz Srebrny Dyplom (2011) przyznany w I Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia w Warszawie Warszawska Wiosna Chóralna. W 2016 roku na IV Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego w Siedlcach Chór Młodzieżowy otrzymał Srebrny Dyplom.

Z okazji czterdziestolecia założenia szkoły, chór nagrał jedną z czterech wydanych z tej okazji jubileuszowych płyt. 

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©