Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

O Szkole

 


KRÓTKI ZARYS HISTORYCZNY

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie został powołany 1.09.1999 r. W jego skład wchodzi Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna oraz Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. Zespół wywodzi się z filii PPSM nr 1 im. Emila Młynarskiego w Warszawie. Filia utworzona 1.09.1965 r. mieściła się gościnnie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej (dzielnica Wola). Naszą szkołę tworzyła wówczas jedyna 27-osobowa pierwsza klasa. W latach następnych przybywały kolejne - aż w roku 1972 osiągnęliśmy pełny, 8 letni cykl nauczania. W czerwcu 1973 opuściła nas grupa pierwszych absolwentów. W roku 1978 przyznano szkole budynek przy ul. Tyszkiewicza 42. Wtedy też została ona przekształcona z filii w jednostkę samodzielną: Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I st. nr 3. W rok później odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Grażyny Bacewicz. W roku 1999 szkoła została przekształcona w Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz. W roku szkolnym 2004/2005 odbył się pierwszy w historii Szkoły egzamin dyplomowy i pierwsza matura. Do tej pory wszyscy przystępujący zdali te egzaminy. Naszą szkołę ukończyło do tej pory 1541 uczniów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 150 na poziomie matury. Wielu z nich studiuje na Akademiach Muzycznych w Polsce, inni już pracują w zawodzie muzyka jako soliści lub członkowie renomowanych orkiestr i zespołów kameralnych w kraju i za granicą Obecnie do Zespołu Szkół uczęszcza 361 uczniów. Naucza w nim 124 pedagogów

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©