Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Stołowka

 

 

 

 

Do pobrania TUTAJ

 

Komunikat dot. obiadów szkolnych.

Szanowni rodzice,

W roku szkolnym 2021/2022 wydawanie obiadów szkolnych rozpoczynamy od dnia 02.09.2021r. (czwartek).

Informujemy, iż Deklaracje Zgłoszenia ucznia na obiady szkolne składane przez Państwa w ubiegłym roku pozostają aktualne do odwołania tj. złożenia przez rodzica  pisemnej Rezygnacji korzystania z obiadów szkolnych.

W związku z powyższym prosimy wszystkich rodziców, którzy chcieliby zrezygnować z obiadów  od dnia 02.09.2021r.   o pilne przesłanie pisemnej rezygnacji, najpóźniej do dnia 30.08.2021r., na adres mailowy: m.radlowska@bacewicz.edu.pl.

Rodzice dzieci nowo przyjętych, które będą korzystać z obiadów szkolnych (nie dotyczy rodziców, którzy już złożyli Deklarację zapisu na obiady szkolne ) oraz
rodzice uczniów, którzy nie korzystali do tej pory z żywienia, a chcieliby wykupić obiady  od 02.09 br.  
proszeni są o wypełnienie poniżej załączonej Deklaracji i przesłanie w formie skanu do dnia 30.08.2021r. na adres mailowy: m.radlowska@bacewicz.edu.pl.

PLIK Z DEKLARACJĄ

Wpłaty za obiady szkolne za miesiąc  wrzesień  należy dokonać wyjątkowo do dnia 10.09.2021r. (w następnych miesiącach  wpłat należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca).
Informacja dotyczącą wysokości opłaty jest dostępna  na stronie szkoły w zakładce Stołówka, w wersji papierowej wywieszonej w gablocie przy szatni szkolnej oraz na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 
tel. 22 632-10-09 wew. 103 lub mailowy m.radlowska@bacewicz.edu.pl.

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©