Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Starsze Wydarzenia

11/03/2020 - 15:31
KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI

03/03/2020 - 13:40
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo

Dyrektor ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz uprzejmie informuje, że w zakresie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły stosuje się wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  W szkole podejmowane działania są adekwatne do sytuacji oraz zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających     z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie, czy swoich dzieci objawy takie jak m.in. gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem.              W zawiązku z powyższym informuję uprzejmie, że na terenie placówki, w każdej łazience wywieszone są instrukcje, jak skutecznie myć ręce. Również na godzinach wychowawczych pielęgniarka szkolna poinformowała klasy IV-XII o zasadach higieny osobistej i ochrony podczas kaszlu i kichania. Klasy I-III będą miały prelekcje na ten temat w świetlicy.

Należy sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Infolinia Ministerstwa Zdrowia czynna całodobowo - tel. 800 190 590

Wszelkie ważne  informacje związane z zagrożeniem koronawirusem  będziemy przekazywali Państwu na bieżąco.

 

 

06/02/2020 - 15:00
Informacje remont 2019

Zadanie pn. "Kontynuacja prac remontowo – modernizacyjnych szkoły oraz prace remontowo-modernizacyjne terenu wokół szkoły ZPOSM nr 3" zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - wartość pozyskanych środków - 400.000,00 zł.

 

 
 
 
Zakres prac obejmował wykonanie:
 1. Robót budowlano - instalacyjnych na II piętrze według poniższego wyspecyfikowania:
  1. prace demontażowe: demontaż parkietów wraz z oczyszczeniem powierzchni, demontaż ościeżnic drzwiowych, demontaż osprzętu elektrycznego (oprawy, wyłączniki) na czas remontu.
  2. prace wykończeniowe: położenie tynków gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach
  3. prace wykończeniowe - wykonanie wylewek wyrównawczych na posadzkach, ułożenie wykładzin PCV.
  4. prace wykończeniowe - montaż elementów akustycznych na sufitach (stelaże oraz płyty GKF).
  5. prace wykończeniowe - montaż ościeży oraz skrzydeł drzwiowych.
  6. remont instalacji teletechnicznej.
 2. Robót budowlanych na parkingu przed szkołą: budowa drogi dla samochodów dostawczych, wyznaczenie miejsc parkingowych, wyrównanie powierzchni.
 
Realizacja w/w robót została poprzedzona sporządzeniem w ramach projektu aktualizacji dokumentacji technicznej. W trakcie realizacji prac prowadzony był nadzór inwestorski.

Strony

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©