Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Starsze Wydarzenia

15/10/2020 - 22:37
Chór od 17.10.2020

14/10/2020 - 08:00
Dzień Edukacji Narodowej 2020

12/10/2020 - 08:00
Żółta strefa 2020

02/10/2020 - 15:45
Odwołanie zajęć 02.10.2020

15/09/2020 - 08:00
Chór odwołany 15.09.2020

09/09/2020 - 21:19
Odwołane zajęcia 15.09.2020

09/09/2020 - 13:09
Odwołany chór 09.2020

04/09/2020 - 11:33
Chór 2020/21

02/09/2020 - 09:04
Stołówka szkolna 2020/2021

Komunikat w sprawie obiadów szkolnych w Roku Szkolnym 2020/2021

 

Szanowni Rodzice ,

   informujemy, iż obiady szkolne będą wydawane od dnia 7 września 2020r. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 6 zł. Termin płatności za obiady szkolne za wrzesień 2020 r. zostaje przedłużony do dnia 15-go września br.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się i wypełnienie poniżej załączonej Deklaracji zgłoszenia dziecka na obiady szkolne, a następnie  przekazania  najpóźniej do dnia 03.09.2020 r.
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prosimy o przekazanie deklaracji w formie skanu na adres mailowy Kierownika Stołówki: m.radlowska@bacewicz.edu.pl lub wrzucenie do skrzynki korespondencyjnej “DEKLARACJE NA OBIADY SZKOLNE” znajdującej się w szatni szkolnej. Deklaracje zostaną  również przekazane uczniom w dniu 1 września na spotkaniu z wychowawcami.
   Informacja dotycząca wysokości opłat za wrzesień 2020 r. oraz jadłospis będą  wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie szkoły w zakładce Stołówka.
   Rodziców dzieci uczęszczających na obiady szkolne w minionym  roku szk. 2019/2020 prosimy przed dokonaniem wpłaty  za obiady  o kontakt mailowy lub telefoniczny z Kierownikiem stołówki (mail:  m.radlowska@bacewicz.edu.pl; tel. 22 632-10-09 wew. 103) celem uzgodnienia wysokości odpisów za miesiąc marzec 2020 r.
   Zapraszamy do korzystania z obiadów szkolnych, jednocześnie informując iż, nasza Stołówka rozpocznie wydawanie posiłków zgodnie z  Procedurą organizacji bezpiecznego wydawania obiadów stworzoną w oparciu o  wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

 

DEKLARACJA DO POBRANIA :

TUTAJ

Strony

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©